Bài viết mới

Cùng tìm hiểu về đồng xu núi Lửa của Chi-lê

Đồng xu Núi Lửa của Chi-lê, theo quan điểm của tôi, là đồng xu hấp dẫn và mang tính biểu tượng nhất kể từ khi Chi-lê trở thành một nước cộng hòa độc lập vào năm 1817. Phía mặt trước có hình một núi lửa phun trào (có thể là …

Read More »