Bài viết mới

Con đường vào Việt Nam của Bitcoin

Bitcoin chính thức ra đời vào năm 2009,  nó thâm nhập vào Việt Nam từ nhiều năm trước và không rõ mốc thời gian cụ thể vì Bitcoin không được chấp nhận như một đơn vị tiền tệ. Năm 2016, nó còn khá xa lạ với người Việt mặc dù chiếc …

Read More »